BM-Flow MR

Mange større rensningsanlæg har store udfordringer med at sikre et ensartet eller reguleret tilløbs flow til deres proces tanke, med reducerede rensefunktioner samt øgede energiomkostninger til følge. Flowet til procestanke er helt afhængigt af tilløbskanalens design, samt det aktuelle flow. Disse forhold kan helt elimineres ved at anvende det nyudviklede BM-Flow MR.

BioMizing tilbyder med det nyudviklede BM-Flow MR system en meget nøjagtig niveau måling, samt efterfølgende flowregulering over kippe (justerbare overfaldskanter).

Systemet består af et special designet saksesystem som følger (og som option), kan måle den justerbare overfaldskant bevægelser, samt en aktuator-baseret niveaumåling der dikterer på det aktuelle vandspejl(herved måles det aktuelle ”vandtæppe”), og vha. en beregning kan det nøjagtige flow måles, og efterfølgende anvendes til justering af den justerbare overfaldskant.

Billedet viser installation samt indregulering af BM-Flow MR på Hillerøds nye centralrensningsanlæg. Her er der en lang tilløbskanel som fordeler flowet til de tre procestanke.

Læs mere om BM-Flow MR her:

Kontakt BioMizing for mere information.

Kategori:
Scroll to Top