Svendborg Spildevand A/S har valgt BioMizing som leverandør af: Ny beluftning på Egsmade Renseanlæg

Arbejdet omfatter 3D projektering, levering, montering samt idriftsætning af nyt bundbeluftningsudrustning på to procestanke. Leverancen omfatter følgende hovedkomponenter: Egsmade renseanlæg er et tripplekanal-renseanlæg, som i dag har overfladebeluftning. Ved ombygning til bundbeluftning samt installtion af effektive omrørere forventes der en betydelig energireduktion. Egsmade Renseanlæg er designet for en belastning på 105.000 PE.